vrijdag 12 november 2010

Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing
  1. U dient in het bezit te zijn van de vereiste – en geldige vergunningen. (Hier kan de gids bij helpen.)
  2. U dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regels van de Nederlandse wet en visserijwet.
  3. Om met een boot het water op te kunnen, dient u te kunnen zwemmen.
  4. De visgids kan eenzijdig beslissen dat de gemaakte afspraak wordt geannuleerd.
  5. Wanneer de weersomstandigheden het doorgaan van de visdag onmogelijk maken, wordt in overleg met u een andere datum gekozen.
  6. Uw deelname geschiedt geheel voor eigen risico
  7. U dient vooraf te betalen. Dit kan middels een overschrijving of contant op de visdag.
  8. U wordt aansprakelijk gesteld voor schade die door uw toedoen aan de boot of materiaal wordt toegebracht.