vrijdag 12 november 2010

Ouderen

 Meer tijd, meer genieten?
Dan zoek je het water op.
Vanaf de oever of vanuit de boot.
Heerlijk genieten van weer wind en water!

Na een druk en werkzaam leven breekt er doorgaans een periode aan om weer tot jezelf te komen. Het biedt de mogelijkheid activiteiten (opnieuw) op te pakken, zoals vissen.
Uit ervaring weet ik dat velen met vragen zitten ten aanzien van vergunningen en materiaal. Was er vroeger veel meer vis dan nu? Hoe kom je ze dan, eventueel met nieuwe technieken, toch aan de schubben?

Het alleen op stap gaan, kan een belemmering zijn. De één kan het fysiek niet meer aan en een ander wil het risico niet nemen voor het geval er iets gebeurt. Dan biedt de visgids de oplossing.
Datgene wat u wenst is natuurlijk heel persoonlijk. Daarbij is het prettig dat je niet over alle materialen hoeft te beschikken.
Voor ouderen is het aanschaffen van allerhande nieuwe spullen dikwijls een belemmering. Wanneer de visgids daarin voorziet, kunt u altijd nog beslissen om zelf tot aanschaf over te gaan, geheel afgestemd op uw wensen.

Wilt u er gewoon een lekker een dag op uit met de boot, dan behoort dat eveneens tot de mogelijkheden. In overleg wordt bekeken wat er kan, gelet op de fysieke gesteldheid. Een dag achter de roofvis aan betekent dat u de hele dag kunt genieten van het varen en vissen. U kunt gebruik maken van het arsenaal van de gids. (zie de voorwaarden.)

Het kan zijn dat zich in uw leven een ingrijpende gebeurtenis heeft voorgedaan, die verwerkt moet worden. Bijvoorbeeld het verlies van een dierbare of het verliezen van de maatschappelijke positie die het werkzame bestaan bood. Dan helpt het zeker om iets (opnieuw) op te pakken waardoor de zinnen worden verzet.

Indien u dat wenst, kunt u gebruik maken van mijn coachende vaardigheid. U kunt uw verhaal kwijt en ik stel u in de gelegenheid om actief met de verwerking bezig te zijn. We geven de dingen een plek en kijken weer met andere ogen, met respect voor datgene wat achter u ligt. Indien gewenst spreken we hiervoor een traject af, waarvan het vissen onderdeel kan zijn.