vrijdag 12 november 2010

Vergunningen, e.d.

Zoals met vrijwel alles, zijn er ook op het vissen in Nederland allerlei wettelijke voorschriften van toepassing. Behalve met de overheid hebben we ook met verschillende voorschriften van hengelsportverenigingen en - federaties te maken.

Daarnaast is het vanzelfsprekend belangrijk om duidelijke afspraken met de visgids te hebben.

Onder dit hoofdstuk kunt u lezen of en welke vergunningen er nodig zijn. Daarbij spelen leeftijd en soort visserij een rol.

Ook is het goed om van te voren te weten wat de tarieven zijn. Voor de meeste zaken is dit eenduidig aan te geven. De lijst met tarieven is echter niet bepalend voor de diensten die geleverd kunnen worden. U kunt mij ook vragen elders in het land eens mee te gaan om bijvoorbeeld op uw thuiswater andere technieken aan te leren. Wilt u met een aantal vrienden eens in deze omgeving vissen, dan kunt u mij inhuren om de organisatie ter hand te nemen.

Daarnaast zijn er algemene voorwaarden opgesteld die aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden duidelijk maken met betrekking tot de aangeboden diensten.