Pages

zaterdag 23 juni 2018

23 juni 2018 Niet waarop we hadden gehoopt na zo'n lange reis.


Bijna een meter, vanaf ondiep water.
Één keer per jaar neemt JP zijn vriend Andreas mee. De mannen konden haast niet wachten. De vraag kwam zelfs of ik de voorafgaande middag nog gelegenheid had, zodat ze een halve dag extra konden vissen. Dit zat er echter niet in en zodoende troffen elkaar deze dag mooi op tijd bij de afgesproken helling.

De vooruitzichten waren goed, ondanks het feit dat ik dit water enige tijd niet had bezocht. Maar hoewel de eerder behaalde resultaten geen garantie gaven voor de toekomst, hadden wij er wel vertrouwen in.

Om er in te komen sleepten we eerst een kant af. Geen enkele respons was onze beloning. Dan maar een poosje verticalen en werpen tegelijkertijd. Evenmin enig antwoord van daar beneden. We lieten ons met de stroom meedrijven en voeren kribvakken in om deze uit te werpen.

Toch een mooie plaat als herinnering aan deze dag.
En zie! Daar kwam de beloning op een ondiep duikende plug. JP haakte een hele mooie vis, een bijna metersnoek! Slank en gaaf was deze vis. De mannen konden samen op de foto met deze trofee. Zo die was binnen................

Natuurlijk gaf deze vis hoop en dus wierpen we nog meerdere kribvakken uit. Maar het bleef bij deze ene vis en daarom schakelden we over op slepen. Een activiteit die we geruime tijd volhielden, maar evenmin resultaat had, ondanks het werpen dat JP voortdurend deed. Alle kribkoppen werden nauwkeurig aangeworpen, maar het leverde gewoon niets op.

Daar is nummer twee dan toch.
Eindelijk kwam er dan toch weer een aanbeet. het bleek om een snoek te gaan. Niet zo groot als de eerste, maar evengoed een mooie vis. Eindelijk maar toch. Het was wel erg jammer dat het niet beter liep, op deze vriendendag waarvoor grote afstanden werden overbrugd.

Gelachen hebben we zeker.
Ten slotte wisten we ook nog een baars te vangen, maar daarmee was de koek wel op. Hoewel de dag op zich weer een heerlijke visdag was, zet er toch wel een smetje op.  We hadden zeker meer vissen verwacht, hetgeen enigszins werd goed gemaakt door de eerste snoek. Het blijft vissen, dat bleek wel weer.