Pages

vrijdag 25 juni 2021

25 juni 2021 Catfish everywhere??

Alweer een meerval aan de lijn. Wat heeft dit te betekenen?

Het is al weer enkele jaren geleden dat ze samen een dag met mij mee gingen. Zo gaat het dus gewoon. Soms komt het er niet van en dan ineens is er een aanleiding of doet zich de mogelijkheid voor om te herhalen wat eerder plezier opleverde. En zo staan René en Casper al te wachten bij de helling.

Dit wachten roept wellicht een passief beeld op, maar dit geldt niet voor deze twee mannen. Casper had bij de helling al een snoekbaars gevangen. Ze konden niet wachten met te gaan vissen. Dit belooft wat! Niet veel later zitten we samen in de boot en zoeken de stekken op.

De eerste is binnen.

Net als de voorgaande dagen, springen de vissen niet in de boot. Toch duurt het niet eens zo lang, wanneer de eerste vis zich meldt, een snoekbaars geeft flink partij en mag ten slotte poseren voor de camera. Een herinnering waarvan de vis nooit kennis zal nemen. Wij echter wel en ik schiet dan graag een paar platen, die de herinnering nog lang levend kunnen houden.

En herinneringen aan eerdere visdagen hebben we zeker. Het zal inmiddels 8 jaren geleden zijn dat René dacht vast te zitten en ik de hengel overnam om te zien of ik deze los kon trekken. Daarop gaf ik hem de hengel terug met de mededeling dat hij een grote vis moest drillen. Daaraan zat hij dus vast. En zo passeerden meer gedenkwaardige momenten uit de achterliggende jaren.

Ondertussen voeren we rustig verder en wisselden we slepen en werpen af. Daarbij kwam er af en toe een vis in de boot, zodat het geen saaie bedoening werd. Toen we oog in oog kwamen te staan met enkele terrassen, groeide het verlangen naar een broodje kroket. Ter plaatse vond ik het echter geen geschikte locatie om de boot neer te leggen. Veel golfslag bij passerende schepen, vond ik te riskant.

De combinatie van varen en het terras is wel een hele prettige.

Verderop wist ik een beter alternatief en daar kwamen we uiteindelijk terecht. De touwen om de boot aan vast te leggen, lagen uitnodigend op ons te wachten. En niet veel later zaten we heerlijk aan de cappuccino en bestelden ons een lekkere hap. Casper had immers alle reden om te trakteren, nu René hem op een visdag had geschonken. 

Volop vis aanwezig, zo liet deze fuut ons zien.

Om ons heen was er veel leven en ging het vissen voortdurend door. Het waren de futen die ons telkens weer toonden hoe visrijk het water hier was. Wij lieten ons iets lekkers voorzetten en genoten van de afwisseling. Hierna was er weer alle tijd om de hengels uit te zetten.

René kan zo'n baars wel waarderen.

Toen het zover was, besloot ik ter plaatse de mogelijkheden te benutten. Hier stroomde het niet en het water was helder. Wellicht was hier meer mogelijk dan op de rivier zelf. Een flinke baars gaf ons goede moed en bevestigde dat hier iets mogelijk was. We zetten de vis snel terug en maakten nog een rondje om te zien of er nog hongerige familie aanwezig was.

Deze liet niet van zich horen en toch begon de reel op de hengel achter in de boot ineens wel snel af te lopen. Dat het hierbij om een serieuze vis ging, was wel duidelijk. Ik legde de boot snel weer op "anker" en concentreerde me op de dril. Ondertussen hadden René en Casper hun lijnen ingehaald en konden we ons volledig bezig houden met de vis.


Het duurde geruime tijd voordat deze ons een blik gunde op zijn uiterlijk. Het bleek om een meerval te gaan. Hoe is het toch mogelijk, de derde in twee weken tijd! Deze was echter bescheiden wat formaat betreft ten opzichte van de voorgaande. Eenmaal in de boot bleek deze 92 cm te meten. En hiermee hadden we ook de derde soort in de boot. 

Wat een mooie visdag werd dit toch. Toch werd er ook geofferd. René viste zeer actief en raakte daarbij af en toe de bodem. En wel zodanig dat we afscheid moesten nemen van twee pluggen. Die offers leverden ook weer vis op en zo waren we actief bezig. Na het meerval avontuur gingen we de rivier weer op. En daar kwam ook de eerste snoek in de boot. Een flinke vis en dus mocht deze op de foto. De vierde soort was hiermee binnen en nog waren we niet klaar, want we bevonden ons op het verste punt van de helling. De weg terug legden we vrij snel af om dicht bij het startpunt nog een stuk water uit te vissen.

De vierde soort is ook actief geworden, pike-time dus.

En daar sloeg Casper nog een keer toe en haakte een snoek die zelfs nog iets groter was. Deze kwam ook binnen en werd uitbundig gevierd. Het aantal vissen waarmee we eindigden bedroeg 12 stuks. Behalve de twee snoeken, kwamen er twee snoekbaarzen, zeven baarzen en een meerval in de boot. 

Een visdag beleef je dus samen.

Het traileren verliep weer voorspoedig en niet veel later zoefden de mannen met de elektrische bak de parkeerplaats af. Het was een dag geworden die alles in zich had en waar we dan ook heel veel uit hebben kunnen halen.