Pages

zaterdag 14 mei 2022

14 mei 2022 Het Dwingelderveld was een bezoek meer dan waard en bracht me andermaal in contact met dieren die ik nooit eerder in levenden lijve had kunnen aanschouwen.

Zonder schapen, kun je je een heide nauwelijks voorstellen.

Zo wijds en zo rustig, daar wordt ik blij van.


Slechts één kans kreeg ik om deze roodborsttapuit te "schieten".
Het geaderde witje bezoekt de zaadbol van de paardenbloem.


De wateren in dit natuurgebied bieden vele verschillende soorten dieren een thuis.

Het was vanwege het licht moeilijk te zien, maar het bleek daadwerkelijk om de geoorde fuut te gaan.

Slobeenden had ik ook niet eerder zo ervaren; ze slobberden wat af.

Een pad dat je naar schitterende plekken leidt.

Er vliegt dus van alles rond in het Dwingelderveld, zoals de citroenvlinder.