Agenda


Om te beginnen hebben we sinds maart 2020 te maken met het Coronavirus Covid 19 en dit legt beperkingen op aan ons normale levenspatroon. Zo kunnen er geen handen meer worden geschud, dienen we vele voorwerpen te desinfecteren en dienen we 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit betekent in mijn praktijk dat ik voorlopig slechts één gast mee kan nemen. De middelste stoel heb ik uit de boot genomen om dit te effectuëren.

Verder dienen de volgende vragen te worden beantwoord:
Heeft u koorts (> 37,3 graden) of de laatste 14 dagen koorts gehad?                          ja/nee
Heeft u de laatste 14 dagen ademhalingsproblemen gehad, zoals hoesten?                ja/nee
Was u in contact met een besmette Corona patiënt?                                                      ja/nee
Heeft u de laatste 14 dagen een Corona risicogebied bezocht?                                    ja/nee
Was u in contact met mensen die in een Corona risiscogebied verbleven?                 ja/nee

Indien u één of meerder vragen me ja hebt moeten beantwoorden, neem dan contact op zodat we kunnen bespreken of uw bezoek verantwoord is vanuit het oogpunt van mogelijk besmettingsgevaar!!!

Vooralsnog dienen we deze maatregelen strikt te handhaven, niet alleen om te voldoen aan de voorschriften van de overheid, maar zeker ook om elkaar te beschermen.

Mijn agenda is inmiddels voornamelijk gevuld met visdagen en vakanties. De luxe van een pensionaris. Beurzen en dergelijke leveren mij niet meer de voldoening die ze jarenlang wel gaven. De persoonlijke contacten tijdens het gidsen leveren me datgene wat ik vroeger op de beurzen vond. Ik pas mijn agenda dus aan op hetgeen  mij de meeste voldoening biedt en dat dient passend te zijn met de seizoenen van mijn leven.


Willem met een fraaie herinnering aan vissige tijden.De seizoenen van het kalenderjaar volgen elkaar telkens weer op en ieder jaar kent verschillen ten opzichte van vorige jaren. Zeker nu we worden geconfronteerd met de gevolgen van de veranderingen in het klimaat. Maar hoe de agenda van de verschillen er ook uit mag zien, we gaan vissen. De uitdaging is zelfs nog groter, want hoe reageren de vissen hier op.


********

De Tomasco Pikefighter 465 is ondertussen al weer sinds 2013  in de vaart. De combinatie met de Subaru Forester  bevalt uitstekend. Geen helling is te steil.

De buitenboordmotor van 30 pk is al snel vervangen door een Honda met 50 pk.

De Minn Kota Ulterra is één van de laatste aanwinsten. Een perfecte motor voor het gidsen, omdat ik het geheel op afstand kan bedienen en mijn gasten niet tot last hoef te zijn. Bovendien leveren de 80 lbs en 24 volt lithium accu meer dan voldoende vermogen.

De dieptemeters zijn in de loop der tijd ook vermeerderd en aangepast. Met de Lowrance Elite, die in 2019 een plek vond in de boot, hebben we nu de beschikking over drie dieptemeters, zodat de gasten kunnen meekijken met hetgeen er onder water passeert.

Op Total Fishing is een zevental artikelen gepubliceerd over de eerste jaren gidsen met de Tomasco. Hierin wordt onder meer een beeld geschapen van  gasten en avonturen die  zijn gepasseerd.

Een jaar op stap met de Tomasco 1

Ondertussen biedt Total Fishing ook plaats aan mijn column onder de naam "Weerspiegelingen op het water". Hiervan zijn er ook al meerdere gepubliceerd. U vindt ze via bijgaande link:

Weerspiegeling-op-het-water


Een perfecte combinatie de Subaru Forester AWD en de Tomasco Pike Fighter 465