Pages

maandag 29 juni 2015

25 juni 2015 Voor het eerst vissen!

Helemaal in de ban van Perca Perca.
Als collega's kennen we elkaar al geruime tijd en nu wilde Magda ook wel eens weten wat dat visgidsen eigenlijk inhoudt. Vandaar dat wij deze dag besloten de namiddag en avond het water op te gaan.  We gingen geheel onbevangen het water op in afwachting van wat ging komen.

In de eerste plaats was daar de ontmoeting met Ferdinand Heijerman  (Nederlandse visgids in Ierland). Jaren geleden ben ik enkele keren bij Ferdinand op bezoek geweest. Nadien hielden we contact en zodoende wist ik dat ik hem vandaag zou kunnen ontmoeten. En warempel, ik had hem snel in het vizier. Leuk om elkaar na zoveel jaren te treffen op Nederlands water.

Toen gingen Magda en ik eerst een heel stuk stroomafwaarts varen, om vervolgens stroomopwaarts te slepen. Het duurde geruime tijd voordat de eerste vis zich meldde. Een dikke veertiger baars kwam voor het net en waar ik anders de vis boven het net laat slepen, meende ik nu even snel door te moeten pakken ............. Juist ja: de haak in het net en de vis weg!

Enige tijd later meldde zich de volgende baars en deze keer ging het wel goed. Wanneer je niet eerder zo'n vis in handen hebt gehad is het een hele ervaring. De baars werd nauwkeurig van alle kanten bekeken en mocht toen zijn weg vervolgen.

Hierna volgde er nog een baars, maar wild was het niet. Dit kwam overeen met de geluiden die we van andere vissers doorkregen.Een zwanenfamilie trok onze aandacht. De jonge zwaantjes oogden nog erg jong en pa en ma waren erg alert op wat er in de buurt gebeurde. Grappig hoor zulke kleine zwanenkuikens.
Op een plek waar gejaagd werd, besloot ik even te werpen op roofblei. Na enkele worpen was het raak en kon ik even later een mooi exemplaar landen.

In de buurt waar ook werd gejaagd, beproefde ik mijn geluk opnieuw. De aanbeet kwam wel, maar de vis wist de asp-spinner snel weer te lossen. In ieder geval actie gehad dus.

Niet veel later vaarden we terug. De wind in de haren en meedeinend met de golven van passerende schepen.

Het was een heerlijke avond en een mooi avontuur, waarvan we beiden hebben genoten.