Pages

zondag 30 oktober 2016

26 oktober 2016 Onze (vis)verwachtingen komen niet uit. Wel een mooie dag.

Ook al ga je op je kop staan, zoals deze gans, de rest gaat gewoon door.
Omdat de Subaru is uitgevallen moeten we roeien met de riemen die we hebben. Gelukkig is dat altijd nog veel. Zodoende stapte ik andermaal bij Anne in de boot om vele snoekbaarzen te gaan vangen in het stromende water. We hadden liever de Tomasco mee gehad, maar deze kon zonder trekpaard helaas niet mee. Ik hoop dat ik, ondanks de hoge kosten, toch snel weer gebruik kan maken van mijn dierbare Forester. En die vele snoekbaarzen vielen trouwens tegen!

Bonte specht in één van de weinig overgebleven struiken.
Ik had er veel zin in en Anne was haast niet te houden. Een paar uur later was het enthousiasme aardig getemd. Ondanks adviezen van plaatselijke deskundigen, waren de snoekbaarzen nauwelijks te vinden. De actieradius van de boot beperkte ons bovendien, maar desondanks waren de gouden tijden blijkbaar juist voorbij.
Een buizerd die het allemaal aanzag.
We visten op de aanbevolen wijze en mixten dit met onze eigen inzichten en ervaringen. Dit betekende dat we ons mee lieten driften op de stroom, terwijl de juiste koers werd aangehouden. De dieptemeter hielp ons daarbij. Maar welke diepte we ook probeerden, er kwam nauwelijks respons.

Een buizerd zag ons meewarig bezig.
Gelukkig nog veel vogels in de lucht.
We wierpen veelvuldig en visten de kribvakken uit en de taluds af. Het maakte weinig uit. We vingen een paar baarzen en een snoekbaarsje. Ondertussen zagen we met lede ogen aan hoe de oevers waren ontdaan van het grootste deel van de begroeiing. Plaats makend voor hoog water of andere bestemmingen die de omgeving krijgt toebedeeld.Bezinning betreffende de mogelijkheden en beperkingen
We visten verschillende trajecten af en op verschillende manieren. Een stevige snoekbaars die de verticaal aangeboden shad arresteerde, haakte voortijdig af. Een klein snoekje bleef wel hangen. En daarmee hadden we het ongeveer gehad. Een paar jongens in een andere boot waren verder stroomopwaarts gevaren en melden meer succes. Wij moesten deze dag genoegen nemen met minder.
Een gespetter van belang
We keken  onze ogen uit naar een groep ganzen die allerhande capriolen uithaalde. Het was een gespetter van belang en regelmatig stonden er een paar op de kop in het water.

Op het juiste moment afdrukken.
Ook de buizerds waren actief. Waarschijnlijk ouders met jongen, een stuk of vijf tegelijk. Dan is het leuk om die glijvluchten af te wachten en op het juiste moment het plaatje te schieten. En zo gaat zo'n dag toch snel voorbij en bleef je niet zonder vis. En een andere keer kan het immers precies anders om zijn: lage verwachtingen en ongekende vangsten.