Pages

donderdag 24 november 2016

23 november 2016 Wat een verschrikkelijk mooi weer .......................

Wat een genot dat je hier getuige van mag zijn.
Tja, we troffen het echt, wat het weer betreft. Weinig wind en erg veel zon. En dat was, naast het goede gezelschap, het dan wel. De vissen hadden er absoluut geen zin in.

Het resultaat!
Eindelijk stroomde water hier weer en dan moet je het toch proberen! Nu dat hebben we gedaan. We hebben geworpen, we hebben gesleept, we hebben op putjes geverticaald en ook weer gesleept. En we hebben nogmaals gesleept, op andere dieptes. En we hebben geworpen in de kribvakken en langs de kribben.En we hebben geverticaald op de rivier, rond de kribben en langs de taluds. We hebben diep en ondiep gevist en alles daartussen. Het resultaat uiteindelijk? Één baars.

Aan de concentratie lag het niet.
Natuurlijk hadden we het naar onze zin, zo heerlijk op het water. maar heel eerlijk: we waren teleurgesteld in de vangsten. Dit is daarom een kort verhaal, waarin ik probeer aan te geven hoe we ons best hebben gedaan en wat onze beloning was. Als je meetelt dat we geen materiaal hebben verloren, is dat een schrale troost.


Nadat we nog enkele opties hadden aangeboord, die evenmin iets opleverden, hielden we het voor gezien. De zon zakte snel richting de horizon en dit leverde een soort levend schilderij op. In de wetenschap dat het nu snel donker zou zijn en de files ongetwijfeld nadrukkelijk hun stempel op de snelheid van het verkeer zouden drukken, hielden we het voor gezien.

Een schitterende compositie: licht, lucht en water in beweging.