Pages

zondag 14 mei 2017

10 mei 2017 Snoekbaarzen! Je blijft je verbazen!

Jaren lang heb ik geloofd dat snoekbaarzen vooral in diep water voorkomen en niet van veel licht houden. Als de zon hoger komt te staan, laten de snoekbaarzen zich zakken om 's avonds weer in de oever te foerageren. Snoekbaarzen eten alleen maar kleine prooivis, en zo nog wel meer.

Toch niet echt een kleine plug.
Maar met de jaren kwamen de persoonlijk ervaringen en nu weet ik beter.

Werpend vang je ze vlak onder de kant waar iets van een halve meter water staat.

Slepend vang je ze op half water. Bijvoorbeeld op vijf meter, waar 10 meter water staat. Je ziet dit terugkomen in het pelagic vissen. Ook daarbij zien we dat relatief groot kunstaas wordt gebruikt.

Snoekbaarzen staan ook uitermate diep, maar dat valt buiten mijn zone, om het maar zo te zeggen. Ik ga doorgaans niet dieper dan 10 meter, om schade aan de vis te voorkomen.

Kortom ze staan overal en lusten zowel kleine als grote prooien. Dit bleek ook bij het slepen op een putje met iets van 6 meter water. Mijn gast sleepte een shad van 25 cm op een meter of twee/drie diep, toen de aanbeet kwam en bleek dat een snoekbaars van bijna 90 cm de gehele shad had verzwolgen.

De realiteit liegt niet en dus leer je telkens weer. Zo ook enige dagen geleden, toen ik aan het water ging kijken en men mij attendeerde op de vele snoekbaarzen die hun nesten bewaakten. De diepte in het kraakheldere water schat ik op 1 tot 3 meter en daar draaiden ze rondjes op de plekken waar de eitjes waren afgezet.

Rondjes draaien op het nest.
Het was werkelijk adembenemend. Tussen de nesten bewogen zich enkele vissen van rond de zestig centimeters die mogelijk nog wat hom over hadden en af en toe de nestbewakers lastig vielen. Ongelofelijk om toeschouwer te mogen zijn van dit gebeuren onder water. Het biedt in ieder geval perspectief voor de nieuwe generatie snoekbaarzen.

Vol vertrouwen kunnen we dus verder met onze hengelsport en je blijft je verbazen waar ze blijven zodra het nieuwe seizoen weer is geopend. Gelukkig hebben met dit schouwspel geconstateerd dat de mogelijkheid er is om mooie vis te blijven vangen.Deze vis schatten we op bijna 90 cm.