Pages

dinsdag 10 juli 2018

10 juli 2018 Vader en twee zoons op avontuur

Een echte mannendag met veel en mooie vissen.
Het lukte nog net zo vlak voor de vakantie: twee dagen vader plus twee zoons.  Het gezin van Andreas heeft in de buurt een huis gehuurd en wil twee dagen met zijn zoons met de boot het water op. We plannen er één dag tussen, om variatie in het programma te bewerkstelligen. Ondertussen moet moeder zich dan zien te vermaken met de hond.

Vanaf het allereerste begin alles meekrijgen.
Ik kies in dergelijke situaties doorgaans voor makkelijk water. Geen moeilijke dingen doen en vooral slepen. Als ik weet hoe groot de interesse van met name de kinderen echt is, kan ik beter fine tunen.

Ze stonden al te wachten op de afgesproken plek en konden het traileren helemaal meedoen. Daar hoort ook het "bewaken" van de boot bij wanneer ik de auto en trailer wegzet.

Uitgewuifd door moeders vertrok ik met haar mannen aan boord. Daar kon zij mooi een paar plaatjes of filmpjes van schieten. Omdat de helling direct bij het viswater ligt, gingen al snel de pluggen overboord en sleepte ik met kleine pluggen, zoals deze tijd van het jaar gebruikelijk.

 Het aanleren van de kieuwgreep
Het zou een mooie dag worden, hoewel het weer beter had gekund. De jongens, met name Arvid, waren bloed serieus. Hoewel de hengels al snel inde steunen lagen, zaten ze er met de neus boven op. Ze wilden direct "aanslaan" zodra er iets bewoog. Dit kan ook te snel gaan en dat leerden ze dan ook wel. Want een tik tegen een steen of iets dergelijks is beslist geen vis.De broers kunnen beiden genieten voor papa's camera
En als het dan een vis is en deze is van een flink formaat dan krijg je die hengel niet zomaar uit de steun. En daar ging het in het begin nog al eens mis. De vis werd verspeeld en dat is natuurlijk erg jammer. vandaar dat we de afspraak maakten dat ik als gids of hun vader de hengel uit de steun zou pakken en dan konden de jongens de vis drillen.
De jongens vermaakten zich ook met elkaar.
En zo vermaakten we ons uitstekend. Behalve heel veel baarzen, kwamen er ook snoeken in de boot.
Geen kanjers maar wel fraaie vissen en dus veel actie. De jongens waren ook flink bezig en verveelden zich niet. Met 14 baarzen en de nodige lossers, wordt je immers wel bezig gehouden.


Een mooi doorkijkje
Daarnaast vingen we 4 snoeken, die al meer weerstand boden en dus spannender waren om te vangen. De jongens vermaakten zich ook met elkaar, hoewel Aron minder interesse toonde dan zijn jongere broertje Arvid.  Waar de één volkomen was gefocust op de hengel, had de ander meer oog voor alles wat er om heen gebeurde.
Aan het einde van de dag bleek wel dat de mannen hadden genoten en uitzagen naar de volgende trip, overmorgen dus. Daarvoor koos ik een andere water, opdat ze ook andere types water leerden kennen, met de daarbij behorende technieken en vissoorten.

Niet alleen maar kleine baarsjes!!